IMG_7559.tif_850x369_scaled_cropp

Informacje o opacie

Obecnym Opatem świątyni jest Czcigodny Kanzen. Czcigodny Kanzen od 1984 roku praktykuje Soto Zen w Japonii. Został wyświęcony w 1989 roku na mnicha w tradycji Soto Zen w świątyni w Tokio i ukończył edukację klasztorną wymaganą od mnichów Soto w klasztorze Daiyuzan Saijoji, jednym z największych klasztorów tradycji Soto Zen we wschodniej Japonii.

Praktykował z różnymi nauczycielami japońskimi, ale jego głównym nauczycielem medytacji przez ostatnich 21 lat jest opat niewielkiej świątyni na wybrzeżu Morza Japońskiego w małej miejscowości oddalonej około 600 km od Tokio.

Obecnie pracuje w świątyni w Sanboin w Szczecinie oraz okresowo pomaga w świątyni swojego mistrza wyświęcenia w Tokio i cztery razy w roku odwiedza swojego nauczyciela medytacji na tygodniowych odosobnieniach, również zajmuje się administracją w Misji Buddyjskiej w Polsce.