IMG_7559.tif_850x369_scaled_cropp

Informacje o opacie

Obecnym opatem świątyni jest Czcigodny Kanzen. Czcigodny Kanzen praktykę zen zaczął bardzo wcześnie, w połowie la siedemdziesiątych XX wieku, a od 1984 roku praktykował soto zen w Japonii. Został wyświęcony w 1989 roku na mnicha w tej tradycji, w świątyni w Tokio i ukończył edukację klasztorną wymaganą od mnichów soto w klasztorze Daiyuzan Saijoji, jednym z największych klasztorów we wschodniej Japonii.

Praktykował z różnymi nauczycielami japońskimi, ale jego głównym nauczycielem medytacji od 1984 roku jest Harada Tangen Roshi, opat niewielkiej świątyni Bukkokuji na wybrzeżu Morza Japońskiego w małej miejscowości oddalonej około 600 km od Tokio.

Kanzen pracuje na co dzień w swojej świątyni Sanboin w Szczecinie oraz raz w miesiącu w świątyni Engakuin w Poznaniu, której również jest opatem. Do 2011 roku okresowo pomagał w świątyni swojego mistrza wyświęcenia w Tokio i cztery razy w roku odwiedzał swojego nauczyciela zen na tygodniowych odosobnieniach. Do lutego 2017 roku, przez 25 lat, zajmował się administrowaniem Misji Buddyjskiej – Trzy Schronienia w Polsce, której był założycielem. W ciągu tego okresu w Misji Buddyjskiej zostało zarejestrowanych prawie 40 ośrodków różnych szkół buddyjskich pochodzących z Japonii, Tybetu i Korei.

W tej chwili oprócz pracy w 2 świątyniach pracuje nad projektem stworzenia ośrodka praktyki i odosobnień zen na wsi, którego celem będzie trening zen na wzór świątyni jego nauczyciela, gdzie będzie odbywało się całoroczne odosobnienie dla poważnych praktykujących.