00299

Cotygodniowe praktyki

Sanboin jest nominalnie świątynią Soto, ale ze względu na problemy lokalowe udostępniana jest też do praktyki religijnej buddystom nie praktykującym zazen.

Choć zazen jest najbardziej znaną praktyką Soto Zen na Zachodzie i w Polsce, to w Sanboin nie jest to praktyka otwarta dla wszystkich. Jest to spowodowane dwoma podstawowymi sprawami. Pierwsza dotyczy błędnych wyobrażeń na temat medytacji, a już szczególnie zen. Na Zachodzie i w Polsce istnieje wielka ilość błędnych poglądów na temat zen i zazen. Druga dotyczy błędnych wyobrażeń dotyczących samej praktyki Dharmy.

Te w Sanboin staramy się wykazać i jedną ze spraw, na które kładziemy nacisk to fakt, iż zazen jest religijną praktyką buddyjską, wymagającą odpowiedniej postawy i motywacji, w tym świadomości, iż powinno się ją praktykować po przyjęciu Trzech Schronień. Inna sprawa to zdrowie psychiczne zainteresowanych, ponieważ przy wielu zaburzeniach zazen może okazać się niebezpieczne.

W Dharmie Buddhy jest pewna logiczna kolejność w praktykowaniu Dharmy. Fundamentem jest tak zwany Właściwy Pogląd. Jeśli ktoś nie ma właściwego poglądu, który zawiera u podstawy prawidłowe zrozumienie znaczenia Schronienia buddyjskiego, prawa karmy, wskazania moralnej dyscypliny oraz właściwą motywację, to podejmowanie praktyki buddyjskiej jest bezużyteczne, ponieważ po pierwsze nie wiadomo co właściwie będzie praktykowane, na pewno to nie będzie żaden buddyzm, a po drugie bez Właściwego Poglądu można łatwo rozwinąć całkowicie błędne poglądy niezgodne z Dharmą, a to przynosi negatywne skutki.

Dlatego do zazen w Sanboin są dopuszczane osoby, które przez jakiś czas otrzymywały nauki w świątyni i poznały jakie są zasady praktyki buddyjskiej. Dopiero wówczas mogą uzyskać pozwolenie od Opata na uczestnictwo w zazen. Również osoby, które otrzymywały nauki od innych nauczycieli mogą brać udział w zazen.

Obecnie Opat prowadzi cotygodniowe nauki, które są otwarte dla wszystkich. Obejmują one komentarz do Daśabhumika vibhasa, Arya Nagardżuny.Daśabhumika-vibhasa jest autokomentarzem Nagardżuny do własnego tekstu omawiającego Daśabhumi — czyli dziesięć poziomów oświecenia Bodhisattwy na ścieżce osiągnięcia Stanu Buddhy. Są to nauki Mahajana i omawiany tekst dotyczy wyłącznie pierwszego bhumi, czyli stanu wielkiej radości, w sanskrycie pramuditabhumi. Zakończenie komentarza do całego tekstu potrwa kilka lat.

Niekompletne tłumaczenie tekstu Daśabhumika-vibhasa na język polski bez poprawek znajduje się na stronie, chiński klasyczny oryginał pod adresem.

Cały komentarz Arya Nagardżuny oparty jest na słynnej Sutrze Daśabhumika Sutra. Tekst Sutry w oryginale chińskim można znaleźć na stronie.

Udział w naukach daje pewną gwarancję, iż osoby określające się jako buddyści rzeczywiście wiedzą o czym mówią i co deklarują. Świątynia nie jest „klubem medytacyjnym”, ani też nie propaguje na oślep „ścieżek duchowych dla wszystkich”, ale skupia się jedynie na nauczaniu Dharmy w takiej formie, w jakiej jest nauczana w Japonii.

PRZYGOTOWANIE DO PRAKTYKI JIZO BOSATSU

Przed rozpoczęciem praktyki należy to zgromadzić odpowiednie materiały, ale także odpowiednio przygotować miejsce. Jeśli praktyka odbywa się w świątyni winna ona by posprzątana i wywietrzona. Dotyczy to również mieszkań, czy pokoi.

Na ołtarzu (w przypadku, kiedy praktykujemy w domu) winien znajdować się wizerunek JIZO, przed którym powinno się palić cały czas kadzidło.

Ważne są ofiary w postaci:

– wody,
– świec,
– słodyczy
– kwiatów,
– owoców.

Powinny być każdorazowo wymienione.

Do praktyki używamy materiałów specjalnie do tego celu przygotowanych i nieużywanych w innych sytuacjach:

– pieczątka z wizerunkiem JIZO BOSATSU;
– karteczki w liczbie 10 000 szt., na których powielamy wizerunek JIZO BOSATSU;
– tekst Sutry (,,Sutra Pierwotnych Ślubowań Ksitigarbhy Bodhisattwy”);
– tusz czerwony;
– poduszeczka do tuszu;
– stolik, przy którym możemy usiąść w czasie praktyki;

W Świątyni Sanboin praktyka odbywa się piątki o godzinie 18.00. Prosimy o przybycie przynajmniej 5 minut przed rozpoczęciem – należy przygotować miejsce do praktyki. Po zakończeniu miejsce, w którym praktykujemy należy uporządkować.

Wszystkie pytania dotyczące spotkań i praktyki proszę kierować do prowadzacego: Hozui Daishi – tel. kom. 503 76 95 85