00299

Cotygodniowe praktyki

Zazen w świątyni odbywa się w środy o godzinie 19.00 do 20.00.
Osoby, które chcą przyjść po raz pierwszy proszone są o kontakt email: sanboin@mahajana.net lub telefonicznie pod numerem 694231420.

Czasami odbywa się w ten dzień również dokusan lub są udzielane po zazen ogólne instrukcje do praktyki w formie pytań i odpowiedzi.

Dokusan – jest spotkaniem z nauczycielem w czasie którego otrzymuje się indywidualne instrukcje do zazen. W czasie dokusan nie podejmuje się innych tematów dotyczących nauk buddyjskich, czy osobistych problemów. Ta zasada musi być przestrzegana, ponieważ jest to wyjątkowy i kluczowy moment w praktyce zen. Do pewnego stopnia dokusan zawiera formalną procedurę, o której informuje się uczestników zazen.

Sanboin jest nominalnie świątynią soto, ale ze względu na problemy lokalowe udostępniana jest też do praktyki religijnej buddystom nie praktykującym zazen.

Choć zazen jest najbardziej znaną praktyką soto zen na Zachodzie i w Polsce, to często ludzie mają błędne wyobrażenia na temat medytacji, a już szczególnie zen. Na Zachodzie i w Polsce istnieje wielka ilość błędnych poglądów na temat zen i zazen. Ponadto zazwyczaj mamy też wiele błędnych wyobrażeń dotyczących samej praktyki dharmy.

Dlatego w Sanboin kładziemy nacisk na to, iż zazen wymaga odpowiedniej motywacji, w tym świadomości, iż powinno się ją praktykować po przyjęciu Trzech Schronień. Inna sprawa to zdrowie psychiczne zainteresowanych, ponieważ przy wielu zaburzeniach zazen może okazać się niebezpieczne.

W ogólnej praktyce dharmy buddhy jest pewna logiczna kolejność. Fundamentem jest tak zwany właściwy pogląd. Jeśli ktoś nie ma właściwego poglądu, który zawiera u podstawy prawidłowe zrozumienie znaczenia schronienia buddyjskiego, prawa karmy, wskazania moralnej dyscypliny oraz właściwą motywację, to podejmowanie praktyki buddyjskiej jest bezużyteczne, ponieważ po pierwsze nie wiadomo co właściwie będzie praktykowane, na pewno to nie będzie żaden buddyzm, a po drugie bez właściwego poglądu można łatwo rozwinąć całkowicie błędne poglądy niezgodne z dharmą, a to przynosi negatywne skutki.

Poza wyżej wymienionymi ogólnymi sprawami, w zen właściwym poglądem jest pogląd na naszą prawdziwą naturę, naturę naszego umysłu lub inaczej na naturę buddhy. Innymi słowy zen wskazuje na to co nieuwarunkowane, pierwotnie doskonałe i czyste, stan wolny od dualizmu sansary i nirwany.

Dlatego w Sanboin zachęcamy każdego, by przez jakiś czas otrzymywał nauki w świątyni i poznał jakie są ogólne zasady praktyki buddyjskiej. Również osoby, które otrzymywały nauki od innych nauczycieli mogą brać udział w zazen.

Obecnie opat świątyni prowadzi cotygodniowe nauki, które są otwarte dla wszystkich. Obejmują one komentarz do Gakudo yojin shu – Zbiór instrukcji  dla praktykujących drogę, klasyczny tekst zen dla poważnych i oddanych uczniów. Kolejnym tekstem po Gakudo yojin shu będzie Fukan zazengi

Udział w naukach daje pewną gwarancję, iż osoby określające się jako buddyści rzeczywiście wiedzą o czym mówią i co deklarują. Świątynia nie jest „klubem medytacyjnym”, ani też nie propaguje na oślep „ścieżek duchowych dla wszystkich”, ale skupia się jedynie na nauczaniu dharmy w takiej formie, w jakiej jest nauczana w Japonii.

PRZYGOTOWANIE DO PRAKTYKI JIZO BOSATSU

Przed rozpoczęciem praktyki należy to zgromadzić odpowiednie materiały, ale także odpowiednio przygotować miejsce. Jeśli praktyka odbywa się w świątyni winna ona by posprzątana i wywietrzona. Dotyczy to również mieszkań, czy pokoi.

Na ołtarzu (w przypadku, kiedy praktykujemy w domu) winien znajdować się wizerunek JIZO, przed którym powinno się palić cały czas kadzidło.

Ważne są ofiary w postaci:

– wody,
– świec,
– słodyczy
– kwiatów,
– owoców.

Powinny być każdorazowo wymienione.

Do praktyki używamy materiałów specjalnie do tego celu przygotowanych i nieużywanych w innych sytuacjach:

– pieczątka z wizerunkiem JIZO BOSATSU;
– karteczki w liczbie 10 000 szt., na których powielamy wizerunek JIZO BOSATSU;
– tekst Sutry (,,Sutra Pierwotnych Ślubowań Ksitigarbhy Bodhisattwy”);
– tusz czerwony;
– poduszeczka do tuszu;
– stolik, przy którym możemy usiąść w czasie praktyki;

W Świątyni Sanboin praktyka odbywa się piątki o godzinie 18.00. Prosimy o przybycie przynajmniej 5 minut przed rozpoczęciem – należy przygotować miejsce do praktyki. Po zakończeniu miejsce, w którym praktykujemy należy uporządkować.

Wszystkie pytania dotyczące spotkań i praktyki proszę kierować do prowadzacego: Hozui Daishi – tel. kom. 503 76 95 85